“Vak dióként dióban zárva lenni s törésre várni beh megundorodtam.” (Babits Mihály: A lírikus epilógja, részlet)

Alapszabály

Részlet a Mabuhasz Közhasznú Egyesület eredeti (2006. évi) Alapszabályából:

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai: 

Az ősi meditációs iskolák tanítása szerint az ember testi, lelki és szellemi fejlődésének párhuzama optimális életérzetet biztosítanak. A ma élő ember az adottságok következményeként ennek a párhuzamnak a biztosítását elmulasztotta. Okként azt lehet felhozni, hogy nem is foglalkozik azokkal a gondolatokkal, és nem végzi azokat a tevékenységeket, amelyek elvezetnek a kérdés megoldásához.

Azon cél elérése érdekében, hogy az embereket ezen a gondon át lehessen vezetni, szükségesnek tartjuk, egyben elhatároztuk a székesfehérvári Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület létrehozását.

A Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület a megfogalmazott célkitűzés megvalósítása érdekében:

a) Elméleti (ismeretterjesztő) és gyakorlati foglalkozásokon alapuló tanfolyamokat szervez, felkészült oktatók rendelkezésre állásáról gondoskodik különösen az egészségmegőrzés, személyiségfejlesztés, környezet (park és kert) építés és ápolás témakörében illetve általános rekreációs területeken.

b) Előadásokat szervez, felkészült előadók rendelkezésre állásáról gondoskodik, melyek a harmónikus és boldog élet — mint alapvető cél — eléréséhez a (nyugat)európai ember számára igyekeznek közel hozni a (távol)keleti emberek és kúltúrkör tapasztalatait, módszereit, hogy azokat is integrálva érjük el az életminőségünk megjavítását.

c) Orvosi tevékenységnek nem minősülő, gyógyulást elősegítő terápiás és rehabilitációs tevékenységet végez.

d) Harcművészeti oktatást végez.

e) Kapcsolatot tart, együttműködést alakít ki olyan más (közhasznú) szervezetekkel, melyek saját tevékenységük kapcsán a MABUHASZ céljait integrálni tudják és kívánják, illetve saját tevékenységük hasznos kiegészítéseként a MABUHASZ szolgáltatásait alkalmazni kívánják.

(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

•egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

•nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

•kultúrális tevékenység

•sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

•munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

•közhasznú szervezetek számára biztosított — csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető — szolgáltatások.

​

Az Alapszabály (2006) teljes szövege letölthető itt:

© Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Egyesület